BMAC injectie – Beenmerg-afgeleide stamcellen

Een injectie met Bone Marrow Aspirate Concentrate (BMAC) is een regeneratieve behandeling. BMAC celtherapie wordt ingezet voor het verlichten van pijn en de verbetering van de kwaliteit van het leven bij artrose. Het product BMAC wordt gemaakt uit het eigen beenmerg van de patiënt. Het medicijn bevat beenmerg-afgeleide mesenchymale stamcellen die bij een intra-articulaire injectie het artroseproces kunnen remmen of omkeren.

Behandeling met BMAC injectie

  1. Onder lokale verdoving wordt met een naald beenmerg uit de bekkenkom van de patiënt ontrokken;
  2. Uit het afgenomen beenmerg wordt met een centrifuge het product BMAC geïsoleerd;
  3. Het medicijn BMAC wordt vervolgens onder lokale verdoving in het aangedane gewricht gespoten.

Wetenschappelijk onderzoek

Beenmerg-afgeleide mesenchymale stamcellen:

In het Engels worden deze cellen bone marrow-derived mesenchymal stem cells (BM-MSCs) genoemd. BM-MSCs zijn beter in staat om kraakbeen te vormen dan ADSCs 01)A comparison between the chondrogenic potential of human bone marrow stem cells (BMSCs) and adipose-derived stem cells (ADSCs) taken from the same donors., en zijn uitgebreider onderzocht dan ADSCs 02)Chondrocytes, Mesenchymal Stem Cells, and Their Combination in Articular Cartilage Regenerative Medicine..

Tal van diermodellen hebben de potentiële therapeutische waarde van BM-MSCs aangetoond, waaronder Chiang et al. in 2016. Ze gebruikte allogene (van een donor) BM-MSCs in combinatie met hyaluronzuur voor de behandeling van artrose in de knieën van konijnen. De behandelde gewrichten met BM-MSCs en hyaluronzuur toonden na 3 maanden een verminderde verlies van kraakbeen aan, minder kraakbeenbeschadigingen en kwalitatief betere kraakbeen dan de gewrichten die alleen behandeld waren met hyaluronzuur 03)Allogeneic Mesenchymal Stem Cells in Combination with Hyaluronic Acid for the Treatment of Osteoarthritis in Rabbits.. Dit onderzoekt toont aan dat allogene BM-MSCs het artroseproces kunnen remmen. In een ander diermodel werden autologe (lichaamseigen) BM-MSCs met intra-articulaire injecties in knieën van schapen gespoten. De gewrichten hadden aangebrachte kraakbeenbeschadigingen en een scheur in de meniscus. In vergelijking met de controle groep toonde de behandelde gewrichten met autologe BM-MSCs na 12 maanden regeneratie van het gewrichtskraakbeen en de meniscus aan. Deze diermodellen tonen het vermogen aan van BM-MSCs om artrose te bestrijden.

Bij menselijk onderzoek, Orozco et al. werden autologe BM-MSCs gebruikt bij de behandeling van artrose in de knie. Patiënten met knieartrose werden geselecteerd die eerder geen baat hadden bij niet-chirurgische behandelingen. De BM-MSCs werden met intra-articulaire injecties in de knieën van patiënten gespoten. Na 12 maanden was er een sterk klinisch effect. MRI-scans toonde bij 11 van de 12 patiënten een verbeterde kwaliteit van kraakbeen aan en pijnverlichting zonder ziekenhuisopname of operatie 04)Treatment of knee osteoarthritis with autologous mesenchymal stem cells: a pilot study. Deze bevindingen suggereren dat BM-MSCs een goed alternatief is bij de behandeling van artrose in de knie. Een ander onderzoek heeft de werkzaamheid van autologe BM-MSCs getest bij de behandeling van patiënten met knie-, heup- of enkelartrose. Elke patiënt kreeg één injectie met autologe BM-MSCs, de cellen werden eerst geïsoleerde en gekweekt. Na 30 maanden toonde alle patiënten een verbetering. Ze konden grotere afstanden wandelen, hadden minden pijn en een verbeterde functie van het gewricht. Ook toonde MRI-scans kraakbeenregeneratie aan 05)Long-Term Follow-up of Intra-articular Injection of Autologous Mesenchymal Stem Cells in Patients with Knee, Ankle, or Hip Osteoarthritis.. Dit onderzoek toont opnieuw het regeneratieve potentieel aan van BM-MSCs in door artrose aangestaste gewrichten met minimale bijwerkingen. Een gerandomiseerd onderzoek met controlegroep in 2015 toont de effectivieit aan van allogene BM-MSCs bij de behandeling van artrose in de knie. Bij patienten met chronische kniepijn die geen baat hadden bij eerdere niet-chirurgische behandelingen werden BM-MSCs met intra-articulaire injecties in de knieën van patiënten gespoten. De controlegroep kreeg hyaluronzuur met intra-articulaire injecties in de knieën gespoten. De behandelde patiënten met BM-MSCs hadden na 12 maanden een sterk afgenomen aantal van plekken met weining kraakbeen, een verbeterde kwaliteit van kraakbeen en een verlichting van pijn 06)Treatment of Knee Osteoarthritis With Allogeneic Bone Marrow Mesenchymal Stem Cells: A Randomized Controlled Trial..

Referenties:   [ + ]

01. A comparison between the chondrogenic potential of human bone marrow stem cells (BMSCs) and adipose-derived stem cells (ADSCs) taken from the same donors.
02. Chondrocytes, Mesenchymal Stem Cells, and Their Combination in Articular Cartilage Regenerative Medicine.
03. Allogeneic Mesenchymal Stem Cells in Combination with Hyaluronic Acid for the Treatment of Osteoarthritis in Rabbits.
04. Treatment of knee osteoarthritis with autologous mesenchymal stem cells: a pilot study.
05. Long-Term Follow-up of Intra-articular Injection of Autologous Mesenchymal Stem Cells in Patients with Knee, Ankle, or Hip Osteoarthritis.
06. Treatment of Knee Osteoarthritis With Allogeneic Bone Marrow Mesenchymal Stem Cells: A Randomized Controlled Trial.