Fysiotherapie bij knieartrose

De fysiotherapeut kan u helpen om de functionaliteit van uw knie te verbeteren, door samen te oefenen, door u te begeleiden bij het ontdekken wat uw lichaam aankan en door het geven van bewegingsadvies. Met fysiotherapie krijgt u meer vertrouwen in het gebruiken van uw knie, hierdoor kunt u meer gaan bewegen. Door beweging wordt kraakbeen ‘geactiveerd’ en behoudt het zijn functie. Beweging helpt de voedselvoorziening van het kraakbeen . Spieren, pezen en banden rondom het gewricht kunnen het gewricht ondersteunen en mee helpen om schokken op te vangen. Door fysiotherapie, knie oefeningen en regelmatige lichamelijke activiteit kunt u de knie versterken. De behandeling bij de fysiotherapeut heeft als doel om de functie van de knie te verbeteren. Tijdens de behandeling maakt de fysiotherapeut gebruik van specifieke bewegingen in de gewrichten. De fysiotherapeut probeert opgeheven beweeglijkheid te herstellen of teveel aan beweging te stabiliseren door middel van training. Met fysiotherapie traint u uw knie in een betere conditie.

Met onze leeftijd neemt het aantal beperkingen en stoornissen toe door artrose, slijtage van het gewricht. Meer dan 20% van de mensen die ouder zijn dan 65 jaar kunnen door fysieke klachten niet meer normaal functioneren in het dagelijkse leven. Met fysiotherapie kunnen artrose klachten worden gereduceerd, maar fysiotherapie kan ook een belangrijke rol spelen bij het voorkomen van artrose klachten. De voornaamste oorzaak van versnelde achteruitgang is namelijk: te weinig beweging. Voor iedereen, zeker indien men de 55 jaar is gepasseerd, geldt: rust is roest! Door artrose wordt het kniegewricht instabiel. De instabiliteit zal het artroseproces versnellen en daardoor schade in het gewricht doen toenemen. Hoe instabieler de knie hoe sneller het gewricht beschadigt en hoe groter de kans op het herhalen van actieve ontstekingsreacties. Daarom is het zeer belangrijk om de stabiliteit van de knie zoveel mogelijk te behouden of te verbeteren met fysiotherapie. Met een stabiele knie kunt u zich zekerder voelen tijdens bewegen en zult u ook vaker willen bewegen.
De fysiotherapeut

De fysiotherapeut is dé deskundige als het gaat over het menselijke bewegingsapparaat. Hij behandelt patiënten die in het dagelijkse leven belemmerd worden bij het bewegen. De behandeling van de fysiotherapeut kan verschillende doelen hebben. Bijvoorbeeld het verbeteren van het bewegend functioneren, het in stand houden ervan en het voorkomen van nieuwe klachten. Soms zal hij ook patiënten begeleiden om met een beperking te leren leven en hem helpen om bijvoorbeeld weer aan het werk te kunnen. De fysiotherapeut speelt een belangrijke rol in het voorkomen van ziekten en klachten en baseert zijn werk zoveel mogelijk op wetenschappelijke inzichten en vertaalt die kennis in zijn handelen in de praktijk.